Laadukas paalutus – vankka pohja tulevaisuudelle

Porapaalutus ja lyöntipaalutus ovat yrityksemme osaamisen ydintä

Toteutamme suunnitelmien mukaiset lyöntipaalutukset sekä porapaalutukset avaimet käteen -pakettina. Palvelemme niin yksityisasiakkaita, yrityksiä kuin julkishallinnon toimijoitakin, kaikkialla Suomessa. Voimme samalla työmaalla suorittaa erityyppisiä paalutuksia kuten porapaalutukset, teräsbetonipaalutukset, lyöntipaalutukset ja poraustöiden kohdalla ankkurointiporaukset.

Paalutus on rakennustekninen menetelmä, jota käytetään vahvistamaan maaperän kantavuutta ja vakauttamaan rakennusten perustuksia. Tämä prosessi toteutetaan asettamalla maahan pitkiä sylinterimäisiä betoni- tai teräspaaluja. Paalutus voi olla tarpeen erityisesti sellaisissa paikoissa, joissa maaperä ei tarjoa riittävää tukea rakennukselle tai muulle rakenteelle.

Paalutusmenetelmiä on useita erilaisia, kuten teräsbetonipaalut ja teräspaalut. Paalutus suunnitellaan huolellisesti ottaen huomioon maaperän ominaisuudet, rakennuksen kuormat ja muut tekijät, jotta varmistetaan rakenteen turvallisuus ja vakaus.

Porapaalutus

Porapaalut ovat poraamalla asennettavia teräspaaluja, joita käytetään vaikeissa pohja- ja ympäristöolosuhteissa, tai kun paalulle halutaan keskittää suuria kuormituksia. Paalutus tehdään TB- tai teräspaaluilla. Paalut voidaan porata ja asentaa kivistä ja lohkareista huolimatta kaikkien maa- ja täyttökerrosten läpi, aina peruskallioon asti.

Porapaalutusta hyödynnetään myös olemassa olevien perustusten korjaamisessa ja vahvistamisessa, sekä silloin kun paalutettavan rakenteen käyttötarkoitus muuttuu ja perustuksille tulee lisää kuormaa. Monipuolisella kalustollamme pystymme paaluttamaan niin suuret kuin pienetkin kohteet.

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta!

Porapaalutus, hitsaaja

Tukevaa rantarakentamista porapaalutuksen avulla

Kantolan Porapaalutus toteuttaa erilaisia rantarakentamisen kohteita yhteistyössä Kantolan Saaristokuljetus Oy:n kanssa. Porapaalutuksella voidaan tukea ja ankkuroida paikoilleen laitureita, rantavallia, rakennuksia, kiinnityspollareita ja muita vastaavia asioita.

Porapaalutuksessa paalut kiinnitetään meren tai järven pohjaan, poraamalla ne syvälle kallioon saakka. Pienet kivet tai suuremmat lohkareet eivät haittaa porapaalutusta, joten niistä ei koidu ongelmaa.

Paalutuksen avulla rakenteet saadaan kiinnitettyä tukevasti, minkä jälkeen ne kestävät huomattavasti paremmin aallokon ja jään haittavaikutuksia. Lopputuloksena on luotettavasti tukeva rantarakenne. 

Ole meihin yhteydessä ja pyydä tarjousta.